Företaget Träna och Tävla Konditionsidrott Norden AB (559121–5156) tillhandahåller tjänster och produkter via varumärket Träna och Tävla Triathlon. I nedan köp- och användarvillkor kommer TOT Konditionsidrott att användas för både företaget och varumärket.

Villkoren uppdaterades 2017-11-17

Köp- och användarvillkor

TOT Konditionsidrott erbjuder ett abonnemang som ger dig tillgång till vår digitala coaching-tjänst (”Tjänsten”). Dessa köp- och användarvillkor beskriver abonnemanget, samt reglerar användningen av Tjänsten.

Tjänsten

Tjänsten innehåller i huvudsak en individuell träningsplan, med tillhörande träningsprogram och levereras via tottriathlon.se, din registrerade e-postadress, och TOT Konditionsidrotts Facebook-sida.

Allt innehåll i Tjänsten är för din personliga och icke-kommersiella användning.
Du samtycker därmed till att använda Tjänsten, inklusive alla funktioner och all funktionalitet som förknippas därmed, i enlighet med alla gällande lagar, regler och förordningar. Du får inte arkivera, reproducera, distribuera, modifiera, visa, publicera, licensiera, erbjuda till försäljning, innehållet i Tjänsten.

För att använda Tjänsten fullt ut måste du ha tillgång till Internet, och tillhandahålla TOT Konditionsidrott ett aktuellt, giltigt och godkänt betal- eller kreditkort (”Betalningsmetod”).

Abonnemanget

När du tecknar dig för Tjänsten startar ditt abonnemang och abonnemanget löper vidare från månad till månad tills det att det avslutas.

Du hanterar ditt abonnemang och din betalningsmetod via Mitt konto på tottriathlon.se.

Betalning

Vid tecknandet av abonnemanget debiteras du direkt via din Betalningsmetod. Abonnemangsavgiften för Tjänsten anges inklusive moms i svenska kronor.

Den första betalningen innefattar endast perioden från den dag i månaden som du tecknat abonnemanget till den 25:e samma månad.

Nästföljande betalningar kommer att debiteras den 25:e varje månad.

Om en betalning inte kan dras på grund av att Betalningsmetoden har gått ut, att det finns otillräckliga medel eller annat, och du inte ändrar din Betalningsmetod eller avslutar ditt konto, kan vi avbryta tillgången till Tjänsten tills vi har mottagit en giltig Betalningsmetod.

När du uppdaterar din Betalningsmetod godkänner du att vi fortsätter debitera den uppdaterade Betalningsmetoden, och du förblir ansvarig för alla obetalda belopp.

Betalningsmetod

Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora AB (556233–9423).

Betalningen för Tjänsten sker i kassan i TOT Konditionsidrotts webbutik genom ett svenskt betal- eller kreditkort. Betal- och kreditkort som accepteras är Visa, MasterCard och Maestro.

Du kan ändra och uppdatera din betalningsmetod via Mitt konto på tottriathlon.se.

Avslutande

För att ångra ditt köp går du till Mitt konto på tottriathlon.se och avslutar ditt abonnemang. Såvida du inte avslutar ditt medlemskap före det månatliga faktureringsdatumet godkänner du att abonnemangsavgiften för nästa månad debiteras från din betalningsmetod.

Du kan avsluta ditt abonnemang när som helst. Du kommer att ha fortsatt tillgång till Tjänsten till slutet av din månatliga faktureringsperiod. I den utsträckning tillämplig lag tillåter är betalningar ej återbetalningsbara och vi ger inga tillgodohavanden för påbörjade månader eller för delar av Tjänsten du inte nyttjat.

Du hanterar ditt abonnemang via Mitt konto på tottriathlon.se.

Ändringar i villkoren

Det händer att vi ändrar vårt abonnemang och därmed priset för Tjänsten. Eventuella prisändringar kommer att börja gälla efter att du informerats om detta.

TOT Konditionsidrott kan ibland ändra köp- och användarvillkoren, vilket vi i så fall kommer att meddela dig. Den senaste versionen återfinns på tottriathlon.se.

Kommunikation

I det fall du har frågor som rör Tjänsten eller ditt abonnemang, använd nedan formulär. På så vis säkerställer vi att inget ”faller mellan stolarna”. Vi återkopplar därefter så snart vi kan via den e-postadress du angett.

Tack på förhand.

  • För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt ber vi dig att kategorisera din fundering.
  • Ange den e-post du vill att vi ska återkomma till.
0

Start typing and press Enter to search