Företaget Träna och Tävla Konditionsidrott Norden AB (559121–5156) tillhandahåller tjänster och produkter via varumärket Träna och Tävla Triathlon. I nedan text kommer TOT Konditionsidrott att användas för både företaget och varumärket.

Innehållet uppdaterades 2017-11-16

Hantering av personuppgifter

I samband med att du lämnar personuppgifter, till exempel vid registrering, eller vid köp av en tjänst eller produkt, får du information om den så kallade personuppgiftsbehandlingen.

Givet att du fullföljer ger du ditt samtycke till hur vi som företag (Träna och Tävla Konditionsidrott Norden AB) behandlar dina personuppgifter.

Dina personuppgifter

På TOT Konditionsidrott håller vi ett register över alla kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos oss. Registret innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress, samt uppgifter baserade på användningen av de digitala tjänsterna.

All data sparas säkert i vårt molnbaserade kundhanteringssystem.

Uppgifterna används av TOT Konditionsidrott för fakturering, information och leverans av tjänster och produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och affärsutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att vi ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden.

Uppgifterna analyseras och grupperas dessutom inför urval, prioritering och planering av kontakten med dig som kund och användare. Till uppgifterna kopplas en eller flera taggar om vilken typ av anpassning av tjänster, produkter och marknadskommunikation som riktas mot dig, så kallad profilering.

Som kund och registrerad användare hos TOT Konditionsidrott samtycker du till att marknadsföring kan ske via post, e-post, samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post regleras i marknadsföringslagen.

Dina personuppgifter lämnas inte ut till våra samarbetspartners. Personuppgifter lämnas dock ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Som kund och registrerad användare har du rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

Samtycket är giltigt till dess att du själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas. Samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av tjänster eller produkter.

Cookies

För att din upplevelse ska bli så bra som möjligt behöver din webbläsare vara inställd så att du tar emot cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Cookien innehåller ingen personlig information om dig.
Cookies används för att lagra opersonlig besöksstatistik i Google Analytics, vilket vi använder för att förbättraTOT Konditionsidrott och de tjänster och produkter vi tillhanda. Cookien ligger lagrad i din dator tills du själv tar bort den.

Kommunikation

I det fall du har frågor som rör hanteringen av dina personuppgifter, använd nedan formulär. På så vis säkerställer vi att inget ”faller mellan stolarna”.

Tack på förhand.

  • För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt ber vi dig att kategorisera din fundering.
  • Ange den e-post du vill att vi ska återkomma till.
0

Start typing and press Enter to search